Autentisk Lederskab ☆ Udvikling af ledere og medarbejdere via musikkens kompetencer
Foredrag ☆ Teambuilding ☆ Coaching ☆ Facilitator Asger Steenholdt

Gulddøgnet

Kom et lag dybere

 
 

Gulddøgnet bringer mennesker tættere

Gulddøgnet er en mulighed for en mindre gruppe - typisk en ledergruppe - for at rive et døgn ud af kalenderen og komme tættere på hinanden. Det giver mulighed for at få en forståelse for hvad der får de andre til at tikke, hvad der driver dem, hvad der gør dem glade og hvad der går dem på. Det giver også mulighed for at du giver dig selv til kende gennem det fælles tredje som musikken er.

Musikken er dåseåbneren

Gulddøgnet varer et døgn fra 12-12 og holdes som eksternat på et eksklusivt sted. Hver deltager har forberedt sig ved at have en ½ times samtale med mig og have valgt 3 sange, der har betydning for dem, som de senere vil afspille for resten af gruppen.

Programmet følger denne form:

  • Check ind

  • Introduktion til aktiv musiklytning

  • Energi: Hvilken sang giver dig energi? Hver deltager afspiller en sang, der giver dem energi, og fortæller hvordan den påvirker dem selv. derefter hører de fra resten af gruppen hvilken effekt det havde på dem - uden vurdering eller gode råd.

  • Refleksion 2&2: Hvordan oplevede jeg selv at dele min oplevelse af min egen og andres musik? Hvor åben var jeg? Fortalte jeg for lidt, for meget - eller lige tilpas? Hvad vil jeg gøre anderledes ved næste deling?

  • Flow: Hvilken sang bringer dig i flow? Hver deltager afspiller en sang, der bringer dem i flow, og fortæller hvordan den påvirker dem selv. derefter hører de fra resten af gruppen hvilken effekt det havde på dem - igen uden vurdering eller gode råd. Refleksion med ny partner.

  • Middag

  • Berørt: Hvilken sang kan du ikke undgå at blive berørt af, når du hører den? Hver deltager afspiller sin sang, og fortæller hvordan den påvirker dem selv. derefter hører de fra resten af gruppen hvilken effekt det havde på dem - endnu en gang uden vurdering eller gode råd.

  • Nightcap - overnatning - morgenmad

  • Opsummering: Hvordan har det været at dele? Hvordan har det været at lytte til andres delinger? Hvad bringer det i bevægelse i gruppen? Hvordan kan vi bruge disse erfaringer i vores daglige arbejde? Hvilke temaer står nu mere klart? Hvor ser jeg nye handlemuligheder

  • Check ud

Udbytte

Det er en stor investering at tage et gulddøgn.

I en velfaciliteret proces kan musik åbne for de sider af personligheden, som man ofte ikke viser hinanden. Det er veldokumenteret at det at arbejde med at vise mere personlige og sårbare sider af sig selv - uden at føle sig blottet - fremmer tilliden i en gruppe. Tilliden i en gruppe er afgørende for de resultater, gruppen opnår.

Når musikken er det fælles tredje kan vi vise andre sider af os selv i en tryg kontekst. Samtidigt trænes aktiv lytning, empatisk kommunikation, relationelle kompetencer, nysgerrig og mod. Der foregår altså langt mere end én ting ad gangen.

Et gulddøgn åbner for mange erkendelser i gruppen og i individet som kan omsættes til relationelle og ledelsesmæssige værktøjer i hverdagen.


Pris:

Efter aftale, afhængigt af tid, sted, deltagerantal mm.

Hvis du overvejer om det er noget for dig og din ledergruppe er du meget velkommen til at ringe til mig på (+45) 2688 0736 eller sende mig en mail for at aftale et møde. Jeg laver først et gulddøgn efter en grundig afklaring og en forventningsafstemning.